Bölgesel Teşvik Haritası
Çevresel Etki Değerlendirmesine (ÇED)
Tabi Projeler Listesi
Ulusal Faaliyet ve Ürün
Sınıflandırması Us - 97
Finansal Kiralama Şirketleriyle
Yapılan Yatırımlar
Kullanılmış Komple Tesis İthali
Yatırımları
Yatırım Teşvik Belgesi
Süre Uzatımı, Makina Satışı,
Devri ve Kapatılması
Teşvik Edilmeyen Yatırımlar İle Belirli
Şartlara Bağlı Yatırımlar